Kapalı Pazar Yeri Basın Açıklaması

Haberler

Değerli Manyaslı hemşerilerim,
Seçim öncesiyle ilgili seçim vaatlerimizden biri olan Kapalı Pazar yeri çalışmalarımız bir süredir devam etmektedir. Göreve geldiğimizde ilçemiz imar planında Panayır Çayırı’nda düğün salonu inşaatımızın yanındaki alanın pazar yeri olarak ayrılmış olduğunu öğrendik. Mülkiyeti maliye hazinesine ait olduğundan bu taşınmazın belediyemiz adına tahsisini aldık. Bütün bunları yapmamıza rağmen Harmanlık Yeri olarak bilinen köprübaşındaki mülkiyeti belediyemize ait tarla vasıflı taşınmazın, Atatürk Mahallesi ve ilçemiz merkezinin ortasında ana ulaşım akasında yer alması nedeniyle pazar yerinin burada düzenlenmesinin Manyas’ı bütünleştirici bir proje olacağını gördük. Bu taşınmaz ayrıca mevcut TOKİ’nin ve yine bu bölgeye TOKİ tarafından yapılacak 640 konutun planlandığı bölge ile belediyemizce yakın zamanda satışları yapılan yaklaşık 150 kadar arsanın yer aldığı Kızık Mahallesi gelişme alanının ve Termal Kaplıcaları’nın yolu üzerindedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle birinci sınıf tarım arazisi olan bu taşınmazın pazar yeri ve sosyal tesislerin yer alacağı bir alan olarak imara açabilmemiz için, İçişleri Bakanlığı’ndan kamu yararı kararı alınması gerekliydi. Bu konu 13.12.2017 tarihli meclis toplantısında tarafımdan, bünyesinde sosyal tesis, park alanı, kapalı pazar yeri, dini tesis alanı, ticaret, Belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı yapılabilecek 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve bu plana dayalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması konusu meclisimiz gündemine getirilmiş olup, bu konu Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerimizin oylarıyla kullanım amaçlarından Pazar alanının çıkarılarak “Sosyal tesis, park alanı, dini tesis alanı, ticaret, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve bu plana dayalı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması’’ şeklinde geçmiştir. Özellikle yine Adalet ve Kalkınma Partili Meclis üyelerimiz pazar yerinin merkeze yapılması gerektiğini ve bunu Büyükşehir Belediyesine yaptırabileceklerini ısrarla söylediler. Konu Meclise getirildiğinde pazar yerinin hem pazar yeri hem otopark olarak yer altında yapılmak kaydıyla, haftada bir gün pazar yeri, altı gün otopark olarak kullanılmasına karar verildi. Yapılan bu imar planı değişikliğiyle, pazar yerinin plan açıklama raporunda da belirtildiği üzere “Pazar alanı haftada bir gün kullanılacağından ve kapalı olacağından dolayı yer üstünde görünümü bozmaması için trafo alanıyla birlikte yer altında önerilmiştir.” şeklinde belirtildiğinden plan hükümlerinin birinci maddesinde “Pazar yeri yer altında yapılacak olup yerüstünde otopark olarak kullanılabilir.’’ Hükmüne yer verilerek pazar yerinin yer altında yapılması onaylanmıştır. Bütün bu konuları Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeri tespit etmeye gelen projeyi yapacak olan Büyükşehir Belediyesine ait teknik personele aktardığımızda uygun ve çok fonksiyonel bir proje olacağını söylediler. Proje yapım çalışmaları başladığında Adalet ve Kalkınma Partili Meclis Üyeleri anlamsız bir ısrarla pazar yerinin yer üstünde yapılması konusunu gündeme getirdi. Şehrimizin en güzel meydanının insanlara yaşam alanı olarak tasarlamak yerine betonlaştırarak ve üzeri kapatarak, oluşmuş bu açık alanın yok edilmesini istemiyorum. Pazar yerinin yeraltına yapılmasından maliyet düşünülerek vazgeçilmesi Manyas Halkına yapılacak en büyük ihanettir.

Pazar yeri yapılacak bölgede yer alan taşınmazların Belediyemize ait hisselerin Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri talebinin görüşüldüğü Meclis toplantısında, konu plan bütçe komisyonuna “Pazar yerinin kapalı olarak yer altında inşa edilmesi talebim ile birlikte gönderilmiştir.’’
Plan bütçe komisyonu tarafından bu talebim, Adalet ve Kalkınma Partisi komisyon üyelerince reddedilerek pazar yerinin yer üstünde yapılması şartıyla bedelsiz devir işlemi uygun görülmüş, bu komisyon raporu da Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek yine Adalet ve Kalkınma Partisinin Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle Meclisteki çoğunluktan yararlanılarak Manyas Halkına ait açık alanda yer alan Manyas Belediyesi’ne ait hisselerin bedelsiz olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devriyle ilgili alınmış olan Meclis kararının, pazar yerinin yer altına yapılmasından vazgeçildiği için tarafımdan iptali için dava açılmıştır.

Şahsımın ve Manyas Halkının da isteğinin, pazar yerinin harmanlıkta yapılması olduğu, ancak buranın imara açılması ile ilgili Meclis Kararında, alan kullanımlarından pazar yerinin çıkarılmış olması nedeniyle pazar yerini buraya yapamıyoruz.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, biz pazar yerimizin şuanda imarlı olan Panayır Çayırı’nda şu anda inşaatı devam eden düğün salonu yanındaki arsaya inşa etmek üzere harekete geçtik.
Bu konuda doğru bilgi ve belgelere ulaşmak isteyenler belediyemizdeki ilgili birimlere müracaat edebilir, şeffaf bir şekilde her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilirler.

Manyas Halkına saygı ve sevgilerimle.

 

Tancan BARCİN
Manyas Belediye Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.

MİSYON

Hizmet etmekle yükümlü olduğumuz halkımıza şehircilik hizmetlerini en iyi, en güzel şekilde sunmak. Mali ve teknolojik altyapısı sağlam bir belediye olarak, belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır.
 

VİZYON

Halkının talep, öneri ve şikâyetlerini dikkate alarak onlardan güç alan, adil, şeffaf ve dürüst politikasıyla temiz ve doğal çevre için özgün nitelikleri ile öne çıkan, imkânlarını hizmete dönüştürürken, çağın gerektirdiği tüm teknolojik değerleri kullanan, insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen, kaliteli, öncü ve seçkin bir belediye olmak.