BALIKESİR İLİ, MANYAS İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 101 ADA, 1 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Haberler

 

BALIKESİR İLİ, MANYAS İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 101 ADA, 1 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (Hastane Alanı, Ticaret Alanı, Park Alanı/UİP:101027396), Manyas Belediye Meclisinin 08/09/2023 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilip, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24/10/2023 tarih ve 997 sayılı kararı ile uygun görülerek 29/10/2023 tarihinde onaylandığından, plan pafta ve açıklama raporu 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince 21/11/2023 günü mesai başlangıcından, 20/12/2023 günü mesai bitimine kadar Manyas Belediye Başkanlığı Hizmet Binası zemin kat girişindeki ilan panosunda 30 (otuz) gün süre ile asılı bulundurulmak suretiyle ve belediyemiz kurumsal web adresinde eş zamanlı olarak duyurulmaya başlanmış olup olası itirazların Manyas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü veya İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

Askı Görseli
08.09.2023 tarih ve 63 sayılı karar
24.10.2023 tarih ve 997 sayılı karar
Plan açıklama raporu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.

MİSYON

Hizmet etmekle yükümlü olduğumuz halkımıza şehircilik hizmetlerini en iyi, en güzel şekilde sunmak. Mali ve teknolojik altyapısı sağlam bir belediye olarak, belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır.
 

VİZYON

Halkının talep, öneri ve şikâyetlerini dikkate alarak onlardan güç alan, adil, şeffaf ve dürüst politikasıyla temiz ve doğal çevre için özgün nitelikleri ile öne çıkan, imkânlarını hizmete dönüştürürken, çağın gerektirdiği tüm teknolojik değerleri kullanan, insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen, kaliteli, öncü ve seçkin bir belediye olmak.