ASKER AİLELERİNDEN İSTENECEK BELGELER

 • Dilekçe
 • Beyanname
 • Form (ilgili kurumlardan onaylatılacak)
 • Asker ailesi yardımından faydalanacak kişinin nüfus cüzdan sureti
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Kirada oturanlar için belge (kontrat, banka dekontu, kira alıntısı) ibraz edilmesi
 • Ailenin geçimini temin ile yükümlülerin çalışmasına engel sağlık problemi var ise; ilgili sağlık kuruluşundan alacakları sağlık raporu
 • Kaymakamlık Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden asker aile yardımı almadığına dair belge

YARDIM KOŞULLARI

 • Anne baba ve eşlerin herhangi bir kurumda çalışmaması ve emekli maaşı almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu ilgili kurumlarla iletişime geçilerek araştırılacaktır
 • Anne baba ve ailede 18 yaşını doldurmuş bireylerin sgk dökümleri
 • Sevkinden itibaren askerin 45 günü doldurmuş olmalı
 • Resmî ikamet adresinin son 6 ay içerisinde Manyas ilçe sınırları içinde bulunması

Başvuru Dosyası

Form 01

Form 02

Form 03