Manyas-Çarşı Mah. Bulunan 106 Ada 2 Parsel Numaralı Taşınmazı Kapsayan ve “Sağlık Tesis Alanı ve Trafo Alanı” Fonksiyonlarını İçeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Haberler

MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesinde bulunan 106 ada 2 parsel numaralı taşınmazı
kapsayan ve “Sağlık Tesis Alanı ve Trafo Alanı” fonksiyonlarını içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı değişiklik teklifi, Manyas Belediye Meclisinin 10/08/2018 tarih ve 2018/42 sayılı kararı ile
onaylandığından ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/12/2018 tarih ve 1585 sayılı kararı ile
uygun görüldüğünden, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği hükümleri gereğince 28/01/2019 günü mesai başlangıcından, 26/02/2019 günü
mesai bitimine kadar belediyemiz ilan tahtasında 1 (bir) ay (30 gün) süre ile asılı bulundurulmak
suretiyle ve belediyemiz kurumsal web adresinde eş zamanlı olarak duyurulmaya başlanmıştır.
Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesinde bulunan 106 ada 2 parsel numaralı taşınmazı kapsayan ve
“Sağlık Tesis Alanı ve Trafo Alanı” fonksiyonlarını içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı pafta ve
ekleri belediyemiz ilan tahtasında, belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ve belediyemiz kurumsal
web sitesi olan http://manyas.bel.tr web adresinde görülebilir ve gerekli itirazlar Manyas Belediyesi
Hizmet binasındaki Yazı İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne yapılabilir.
İlan olunur.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.

MİSYON

Hizmet etmekle yükümlü olduğumuz halkımıza şehircilik hizmetlerini en iyi, en güzel şekilde sunmak. Mali ve teknolojik altyapısı sağlam bir belediye olarak, belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır.
 

VİZYON

Halkının talep, öneri ve şikâyetlerini dikkate alarak onlardan güç alan, adil, şeffaf ve dürüst politikasıyla temiz ve doğal çevre için özgün nitelikleri ile öne çıkan, imkânlarını hizmete dönüştürürken, çağın gerektirdiği tüm teknolojik değerleri kullanan, insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen, kaliteli, öncü ve seçkin bir belediye olmak.