MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Haberler

Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Salur Mahallesi sınırları dahilinde, Gönen-Manyas İl Yolunun 23+750 – 24+250 kilometreleri arasındaki Salur 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan taşınmazların bazı kısımlarının, Gönen-Manyas İl Yolu Projesi Kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü adına YOL ve EMNİYET SAHASI olarak kullanılmak üzere Yol Güzergahına Ait Kamulaştırma Koridoru olarak belirlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Paftalarına plan değişikliği şeklinde işlenmesine dair 1/1000 ölçekli Salur Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Manyas Belediye Meclisinin 08/03/2019 tarih ve 2019/19 sayılı kararı ile onaylandığından ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 28/05/2019 tarih ve 438 sayılı kararı ile uygun görüldüğünden, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince 11/07/2019 günü mesai başlangıcından, 09/08/2019 günü mesai bitimine kadar belediyemiz ilan tahtasında 1 (bir) ay (30 gün) süre ile asılı bulundurulmak suretiyle ve belediyemiz kurumsal web adresinde eş zamanlı olarak duyurulmaya başlanmıştır.

Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Salur Mahallesi sınırları dahilinde, Gönen-Manyas İl Yolunun 23+750 – 24+250 kilometreleri arasındaki Salur 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan taşınmazların bazı kısımlarının, Gönen-Manyas İl Yolu Projesi Kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü adına YOL ve EMNİYET SAHASI olarak kullanılmak üzere Yol Güzergahına Ait Kamulaştırma Koridoru olarak belirlenerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Paftalarına plan değişikliği şeklinde işlenmesine dair 1/1000 ölçekli Salur Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği pafta ve ekleri belediyemiz ilan tahtasında, belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ve belediyemiz kurumsal web sitesi olan http://manyas.bel.tr web adresinde görülebilir ve gerekli itirazlar Manyas Belediyesi Hizmet binasındaki Yazı İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne yapılabilir.

1.İndir

2.İndir

3.İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.

MİSYON

Hizmet etmekle yükümlü olduğumuz halkımıza şehircilik hizmetlerini en iyi, en güzel şekilde sunmak. Mali ve teknolojik altyapısı sağlam bir belediye olarak, belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır.
 

VİZYON

Halkının talep, öneri ve şikâyetlerini dikkate alarak onlardan güç alan, adil, şeffaf ve dürüst politikasıyla temiz ve doğal çevre için özgün nitelikleri ile öne çıkan, imkânlarını hizmete dönüştürürken, çağın gerektirdiği tüm teknolojik değerleri kullanan, insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen, kaliteli, öncü ve seçkin bir belediye olmak.