Manyas İlçesi, Salur Mahallesi, 4770 Parselin Sağlık Tesis Alanından çıkarılarak İlköğretim Tesis Alanına dahil edilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hakkında

Manyas İlçesi, Salur Mahallesi, 4770 Parselin Sağlık Tesis Alanından çıkarılarak İlköğretim Tesis Alanına dahil edilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hakkında Manyas Belediye Meclisinin 09/06/2017 tarih ve 2017/56 sayılı kararı onaylanan Manyas İlçesi, Salur Mahallesi, 4770 Parselin Sağlık Tesis Alanından çıkarılarak İlköğretim Tesis Alanına dahil edilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/10/2017 tarih ve 1125 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülmüştür.