Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesi, 172 Ada 1-2, 171 Ada 1 ve 100 Ada 2 Parselleri Kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hakkında

Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesi, 172 Ada 1-2, 171 Ada 1 ve 100 Ada 2 Parselleri Kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hakkında Manyas Belediye Meclisinin 04/08/2017 tarih ve 2017/60 sayılı kararı onaylanan Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesi, 172 Ada 1-2, 171 Ada 1 ve 100 Ada 2 Parselleri Kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/10/2017 tarih ve 1159 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun görülmüştür.