İLAN

İLANManyas İlçesi, Kızık Mahallesi, 1187 Parsele ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hakkında

olan Balıkesir Manyas Kızık Termal Turizm Merkezi sınırları içerisinde yer alan 1187 parsele ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme  ve Değerlendirme Kurulunca 21.07.2017 Tarih ve 2017-09/10 Sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.