Belediye Encümeni

Tancan BARCİN

Mahmut KARAKIŞ

Serdar ERÇEL

Aysun ILGAZ

Hasan DEMİRCAN