Belediye Başkanımız Tancan BARCİN’in Dünya Barış Günü Mesajı

Haberler

 

Tüm dünya halklarının, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeden huzurlu ve kardeşçe yaşaması için herkese sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek herkesin savaşlara, çatışmaya dur demesi gerekmektedir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” sözünden hareketle dün olduğu gibi, bugün de, yarında barıştan yana olmak insanlık adına yapılması gereken en önemli görevdir.

Dünyanın hangi yerinde olursa olsun yaşanılan savaş, acılar tüm insanlığı etkilemektedir. Bu yüzden süregelen tüm anlaşmazlıkları çözmenin tek yolu, karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde, dünyada ve bölgemizde barışın ve istikrarın sağlanması adına, dil, din, ırk ve kültür farkı gözetmeksizin tüm insanlığın işbirliği içinde olmasından geçmektedir.

         Bu duygu ve düşüncelerle acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaş ve terör olaylarının yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyorum.

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.

MİSYON

Hizmet etmekle yükümlü olduğumuz halkımıza şehircilik hizmetlerini en iyi, en güzel şekilde sunmak. Mali ve teknolojik altyapısı sağlam bir belediye olarak, belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır.
 

VİZYON

Halkının talep, öneri ve şikâyetlerini dikkate alarak onlardan güç alan, adil, şeffaf ve dürüst politikasıyla temiz ve doğal çevre için özgün nitelikleri ile öne çıkan, imkânlarını hizmete dönüştürürken, çağın gerektirdiği tüm teknolojik değerleri kullanan, insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen, kaliteli, öncü ve seçkin bir belediye olmak.