Balıkesir Manyas Kalebayır Mah. Konut Alanı, Ticaret-Konut Alanı, Resmi Kurum Alan, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

Haberler

MANYAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Kalebayır Mahallesinde bulunan 174, 218, 219 parseller ile 102 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazları kapsayan ve “Konut Alanı, Ticaret-Konut Alanı, Resmi Kurum Alan, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanı” fonksiyonlarını içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi, Manyas Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih ve 2018/45 sayılı kararı ile onaylandığından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1385 sayılı kararı ile değiştirildiği şekliyle uygun görüldüğünden, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince 10/01/2019 günü mesai başlangıcından, 08/02/2019 günü mesai bitimine kadar belediyemiz ilan tahtasında 1 (bir) ay (30 gün) süre ile asılı bulundurulmak suretiyle ilan edilmeye başlanmıştır.

Manyas İlçesi, Kalebayır Mahallesinde bulunan 174, 218, 219 parseller ile 102 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazları kapsayan ve “Konut Alanı, Ticaret-Konut Alanı, Resmi Kurum Alan, Sağlık Tesis Alanı, Park Alanı” fonksiyonlarını içeren 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı pafta ve ekleri belediyemiz ilan tahtasında, belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde ve belediyemiz kurumsal web sitesi olan http://manyas.bel.tr web adresinde görülebilir ve gerekli itirazlar Manyas Belediyesi Hizmet binasındaki Yazı İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğüne yapılabilir.

İlan olunur.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.

MİSYON

Hizmet etmekle yükümlü olduğumuz halkımıza şehircilik hizmetlerini en iyi, en güzel şekilde sunmak. Mali ve teknolojik altyapısı sağlam bir belediye olarak, belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır.
 

VİZYON

Halkının talep, öneri ve şikâyetlerini dikkate alarak onlardan güç alan, adil, şeffaf ve dürüst politikasıyla temiz ve doğal çevre için özgün nitelikleri ile öne çıkan, imkânlarını hizmete dönüştürürken, çağın gerektirdiği tüm teknolojik değerleri kullanan, insanın ihtiyacı olan tüm hizmetleri sorumluluk alanında bilen, kaliteli, öncü ve seçkin bir belediye olmak.