İdari Yapı - Nüfus

Kültürel yapı

Köy sayısına bakıldığında Kafkas göçmenlerinin oldukça çok olduğu görülür. Merkezde de nüfusları yoğundur. Bunun dışında Yerli Türk unsurlar ve Balkan göçmeni Türklerle birlikte Pomak, Arnavut gibi Balkan kökenli gruplar az da olsa vardır.

  • Kafkas Göçmenleri : 15 köy (9 Çerkes, 2 Gürcü, 1 Laz, 3 Dağıstanlı)
  • Balkan Göçmenleri : 8 köy (Muhacir Türk: 6 köy, 1 Pomak, 1 Arnavut köyü)
  • Yerli Unsurlar : 13 köy (Yörük: 5 köy, Manav Türkü: 5 köy, Türkmen-Çepni: 4 köy)

Nüfus

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 2 belde, 46 köy ve 4 mahalleden oluşmaktadır. Son 20 yılda nüfusu 600 kişi artmıştır. Güncel nüfusu yaklaşık 5.000'dir.

Yıl Toplam Şehir Kır
2000 25.148 5.455 19.693
2007 23.135 5.464 17.671
2008 22.997 6.503 16.494
2009 22.814 6.578 16.236
2010 22.277 6.501 15.776
2011 21.923 6.579 15.344