Nikah İşlemleri

EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Evlenme Dosyası (Kırtasiyeden)

2-İkametgah Belgesi (Muhtardan)

3-Nüfüs Cüzdan Fotokopileri

4-7 (Yedi)'şer adet fotoğraf

 

NİKAH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çiftlerden birinin  Manyas Belediyesi sınırları içerisinde ikametgah etmesi gerekmektedir. (Çiftlerden birine ait bağlı bulundukları mahalle muhrtarından 1 adet ikametgah belgesi alınmalıdır).

 

.EVLENME DOSYASI

Elenme Dosyasında bulunan evlenme beyannamesinden 2 adedi, nüfus cüzdan suretleri sağlık raporu evrakları pilot kalem veya dolmakalem ile doldurularak Evlendirme Memurluğuna teslim edilecektir.

a ) Beyanlar doldurulurken silinti, karalama yapılmayacak, yanlışlık olduğu taktirde üstü çizilerek beyan sahibi tarafından düzeltilip imzalanacaktır.

b ) Medeni hali bölümüne bekar, dıl veya boşanmış şeklinde uygun olan yazılacaktır. ( Kadın dul veya boşanmış ise yaniden eblenebilmesi için 300 gün süre geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmiş ise Sulh Hukuk Mahkemesinden 300 günlük iddet süresinin kaldırılması için Mahkeme kararı getirmesi gerekmektedir).

c ) Doğum tarihi gün, ay, yıl olarak yazılacaktır.

 

.Nüfus Cüzdanı

Müracaat sırasında nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Resimsiz nüfus cüzdanı kabul edilmeyecektir.

.Vesikalık Resim (7'şer adet)

Resimler evlenme yönetmeliğine uygun (başörtülü resimlerin alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içinde çektirilmiş olması gerekmektedir. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

.Sağlık Raporu

Medeni Kanunun 136. maddesi gereği 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 123 ve 124. Maddelerinde belirtilen çiftlerin evliliğe engel teşkil edici bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir kan testleri ( Kan grubu, Hapatit-B-C, Frengi, AIDS) yaptırılarak rapor haline getirilecektir. Birimimizden verilecek onaylı sağlık raporu evrağı ile Manyas Ana Çocuk Sağlığına götürülecektir.

REŞİT OLMAYANLAR

A )  17 yaşını doldurmuş erkek yada kadın, anne, baba veya vasi izni ile evlenebilir.(Beyanda yasal temsilcinin izni bölümüne anne, baba veya vasinin imzası ile adı soyadı yazılarak imzalanır. Anne veya babadan biri ölmüş ise ölümlü vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenir).Başvuru sırasında anne, baba veya vasinin nüfus cüzdan fotokopisi getirilecektir. Anne ve babası boşanmış ise velayet mahkeme kararı ile başvurulacaktır.

B ) 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirmesi gerekmektedir.

 

EVLENDİKTEN SONRA ÖNCEKİ SOYADINI EVLİLİK SOYADI İLE BİRLİKTE KULLANMAK İSTEYENLER

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 187. maddesi uyarınca Evlendirme Memurluğunca verilen 2 adet dilekçenin imzalanması gerekmektedir.