Duyurular

Sınav Sınavda başarılı ve başarısız olanlar tespit edilmiş olup, kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir. 20/03/2018
» Devamı

Sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste aşağıda gösterilmiştir. Ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste aşağıda gösterilmiştir. 07/03/2018
» Devamı

Ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste. 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK' nın geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve sınava girmeye hak kazananlara ait kesin liste aşağıda gösterilmiştir. 07/03/2018
» Devamı

Başvuruda bulunan personeller hakkında Tespit Komisyonu raporu Personel Listesi 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 696 sayılı KHK’nın 127 maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında kurumumuzda çalıştırılmakta olan ve ilgili yasadan faydalanarak başvuruda bulunan personeller hakkında Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup; listeler aşağıda verilmiştir.
» Devamı