Birimler

   

Yazı İşleri Müdürlüğü


Aysun ILGAZ | 

Başkanlık, belediye meclisi ve encümen tarafından onaylanarak gönderilen evrakların işlemlerini yürütür, Belediye meclisi ve encümenince karara bağlanan evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar ve belediye meclisi komisyonlarının çalışmalarında raportörlük görevini yerine getirir.
Telefon:818 10 12 

Mail:@manyas.bel.tr


Mali Hizmetler Müdürlüğü


Hasan DEMİRCAN |

Belediye ile ilgili tüm ödemeleri ve muhasebe kayıtlarının düzenlemesini yaparTelefon:
818 10 12 

Mail:@manyas.bel.trZabıta Hizmetleri MüdürlüğüŞeref ÖZEL |

İlçe ve ilçe halkının düzen, sağlık ve huzurunu, yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple yükümlüdür.
Telefon:818 10 12 

Mail:@manyas.bel.tr
 

Fen İşleri Müdürlüğü 
 


Ümit PEDAVRALI |

Belediye tarafından planlanan her türlü yapım işlerini, belediyenin görev alanında olan yolların açılmasını, yapılmasını ve onarılmasını, ihale yolu ile veya kendi olanakları ile gerçekleştirir. Ayrıca belediye tarafından yapılan her türlü yıkım işi bu müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Telefon:
818 10 12

Mail:@manyas.bel.tr